Biyomühendislik nedir ?

Çınar Biyomühendislik Derneği

  Biyolojinin kimya, fizik, matematik gibi temel alanlarla birleşip, mühendislik yöntemlerini kullanarak, bu alanlardaki sorunları çözmeyi ve tıp, sağlık, ilaç sanayi, biyoteknoloji, ziraat, gıda gibi sektörlerde ileri teknoloji yöntemlerini kullanarak, yeni ürünler ortaya koymayı hedefleyen ve bu çalışmaları canlı sistemler üzerinde uygulayarak, yaşam kalitesini ileriye taşıyan multidisipliner bir meslek dalıdır.